Konverents

GGG oli noorematest õppejõududest, aspirantidest ja üliõpilastest koosnev kaasaegse keeleteaduse uurimisrühm, mis tegutses 1960.-1970. aastatel Tartu ülikooli eesti keele kateedri juures Huno Rätsepa juhtimisel.  See ühendus tõi eesti keeleteadusse uue, teoreetilise suunitlusega paradigma. GGG liikmed on pikka aega mõjusalt tegutsenud teaduses  ja ühiskonnas, sealhulgas kümme neist professoritena Eestis või välismaal, kolm akadeemikutena, üheksa GGGlast on pälvinud riiklikke preemiaid (riigi teaduspreemia, Wiedemanni keeleauhind). GGG asutamisajaks on loetud 1965. aastat, mil Tartu ülikooli rektor Feodor Klement andis nõusoleku strukturaallingvistika töörühma moodustamiseks eesti keele kateedri juures.

 | vaata veel |